Thursday, February 21, 2013

ထူးဆန္းေထြလာျပည္ျမန္မာ

 
(၁)ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေရသုံး ၍ အိမ္သာတက္ခဲ႕ေသာ ဘုရင္မွာ ဘုိးေတာ္ ဦး၀ုိင္း ( ၁၇၈၂- ၁၈၁၉ ) ျဖစ္သည္။

 (၂)၁၈၈၅ ခုနွစ္တြင္ သူ႕ကၽြန္ဘ၀ က်ေရာက္ျပီး ၁၈၈၆ ခုနွစ္တြင္ဖြင္႕လွစ္ ခဲ႕ေသာစက္ရုံသည္ မႏၱေလး ဘီယာ နွင္႕ အရက္ခ်က္စက္ရုံျဖစ္သည္။

 (၃)တယ္လီဖုန္းအား ေလေပၚေျမွာက္ကာ ေ၀ွ႕ရမ္း၍ လုိင္းရွာရေသာ နည္းပညာ ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွ စတင္ တီထြင္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ႕သည္။

(၄)သတင္းစာကုိ ေနာက္ဆုံး မွ လွန္ဖတ္ေသာ ဓေလ႕စရုိက္ သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္သာရွိသည္။

(၅)ကမာၻေပၚတြင္ ေဆာင္ပုဒ္ အမ်ားဆုံး နုိင္ငံမွာ ျမန္မာနုိင္ငံျဖစ္သည္။

 (၆) ျခင္ေတာင္လွန္၍ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ေသာအေလ့အထသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံတည္း၌သာရွိသည္။ (၇) ကမၻာေပၚတြင္ ၀ါးတားဂိတ္ (၀ါးလုံးတား၍ပုိက္ဆံေတာင္းေသာဂိတ္) အမ်ားဆုံးတုိင္းျပည္မွာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။

 (၈) ေလေအးစက္တပ္ထားေသာအခန္းမ်ားတြင္ေနာက္မွီကုလား ထုိင္ေပၚ ထုိင္၍ ေတာင္းစားေသာသူေတာင္းစားမ်ားမွာျမန္မာႏုိင္ငံတခု တည္းတြင္ သာရွိသည္။


(၉) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားထဲသုိ ့တုိက္ေပၚမွအမွဳိက္ပစ္ခ်ေသာ အမွဳိက္စြန္ ့စံနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတခုတည္းတြင္သာရွိသည္။

 (၁၀) ဒီမုိကေရစီပါလီမန္ဟုဆုိေသာ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ (၂၅%) ေသာ စစ္ယူနီေဖါင္း၀တ္ထားသူမ်ား မ်က္ႏွာမာမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ ထုိင္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္သည္ ကမၻာ့ပထမဆုံးေသာ ဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

 (၁၁) အိမ္သာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအတြက္သီးသန္ ့ (Foreigner Only)ဟုခြဲျခားေသာဆုိင္းဘုတ္မ်ားသည္ ျမန္မာတႏုိင္ငံ တည္းတြင္သာရွိသည္။

 (၁၂) ျမဳိ ့လည္ေခါင္တြင္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားကုိ လက္တား၍ ပုိက္ဆံေတာင္းေသာ ဓါးျပမ်ားကုိမဖမ္းပဲခြင့္ျပဳထားေသာတုိင္းျပည္သည္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။

 (၁၃) ကမၻာေပၚတြင္ မီးအားျမွင့္စက္အေရာင္းရ ဆုံးတုိင္းျပည္မွာျမန္မာျပည္ျဖစ္ သည္။

 (၁၄) ကမၻာေပၚတြင္အင္တာနက္အေႏွးဆုံးႏွင့္ Overseas PhoneCall ေစ်းအၾကီးဆုံးမွာ ျမန္ျပည္ျဖစ္သည္။

(၁၅) ေစ်းဝယ္ျပီး ေငြအေၾကြ မအမ္းႏိုင္၍ပစၥည္းႏွင့္လဲလွယ္ေသာ စနစ္သည္ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာျပည္၌သာရွိသည္။

 (16) ????

 (၁၇) အာဏာ႐ူးေလာဘ႐ူးမ်ားကို တရုိတေသျဖင့္ “အဘ” ဟုေခၚ ရေသာ ကမၻာ့အယဥ္အေက်းဆုံးတိုင္းျပည္သည္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္။

(၁၈) “လာဘ္ေပးရန္မလုိ” (လာဘ္ေပးလွ်င္ ရန္မလုိ) “လာဘ္ေပး ရန္မလုိ”ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရသည့္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ရုံးဌာနမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းကပ္ထားသည့္ ကမၻာတြင္ တခုတည္းေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။

(၁၉) ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ဆုပုိင္ရွင္ရွိေနသည့္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံးျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။

 (၂၀) ဖိနပ္မ်ားကုိသဲျကုိးၿပန္တပ္၍ စီးၿခင္း၊ တခါသုံးဓါတ္ေငြ ့ မီးၿခစ္မ်ားကုိဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္မီးျခစ္ေက်ာက္မ်ားျပန္ထည့္၍ အသုံးၿပဳေသာစံနစ္တုိ ့အား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ႔သည္။

 (၂၁) အေၾကာ္မ်ားအား တာရွည္ခံရန္အတြက္ ပလတ္စတစ္ ၾကြတ္ၾကြတ္အိတ္မ်ားအား အေၾကာ္ဆီအုိးထဲတြင္ထည့္ေၾကာ္ ေသာ နည္းစံနစ္ကုိ မေၾကာက္မလန္ ့- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး တည္ထြင္ၾကံဆ အသုံးခ်ခဲ့သည္။

 (၂၂) တတုိင္းျပည္လုံးနီးနီးေမွာင္ေနေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား ပုိလွ်ံေန၍ ႏုိင္ငံျခားသုိ ့တင္ပုိ ့ေရာင္းခ်ေနသည့္ ထူးျခားေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။

(၂၃) တုိင္းျပည္တြင္ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြတုိ ့အလွ်ံပယ္ ထြက္ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားမွ ဒီဇယ္ဆီ၀ယ္သုံးေနသည့္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဒီဇယ္ဆီကုိ အႏၵိယမွ၀ယ္ပါသည္)

(၂၄) ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကိဳတင္မဲျဖင္႔ အာဏာရသြားေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဒီမုိကေရစီတိုင္းျပည္။

(၂၅) လက္မူ ့လယ္ယာမွစက္မူ ့လယ္ယာသို႕ဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ ဘိုးဘြားပိုင္ဓါးမဦးခ်လယ္ယာေျမမ်ားကို ခရုိနီမ်ားႏွင့္အာဏာပုိင္မ်ား ေပါင္းကာ သိမ္းယူ၍ စက္မူလယ္ယာစံနစ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖၚ ေသာ ထူးျခားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

(၂၆) ႏိုင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲမွူ႕ ပေပ်ာက္ေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ျပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ယာေျမမ်ားကို ဥပေဒအသစ္ ပုဒ္မအသစ္မ်ားတပ္၍ သိမ္းယူကာ ဆင္းရဲမူ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဖၚေဆာင္ေသာစံနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံတည္း၌သာရွိသည္။

 (၂၇) ကုန္း/ေရ ႏွစ္မ်ဳိးသြား (Amphibian) လူစီးဘတ္စ္ကား မ်ားအားကမၻာေပၚ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပထမဆုံးအသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

 (၂၈) ” ေျမႀကီးက ေရႊသီးလိုု႕ ျပည္ဝမ္းဝေနဆိုုတဲ့” သီခ်င္းအား ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ သတိယတုိင္းလႊင့္ေနျပီး ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူ (၅) သန္း ကမၻာပတ္ ကၽြန္ခံေနရေသာတုိင္းျပည္ ျဖစ္သည္။

(၂၉) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လွ်ပ္စစ္မီးသီးကုိတီထြင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ေသာမတ္စ္အက္ဒီဆင္အား ဂုဏ္ျပဳဆုံးေသာတုိင္းျပည္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံရသည္။ (အက္ဒီဆင္အားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူ၏ေမြးေန ့တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ လွ်ပ္စ္မီးကိုငါးမီးနစ္တိတိ ျဖတ္ေတာက္ထား ခဲ့ဖူးပါသည္)။

(၃၀) ေငြမေပးႏုိင္လွ်င္အကူအညီမေပးေသာ၊ ဘာတစ္ခုမွေစတနာျဖင့္ ကူညီေဖါ ္မရေသာသူမ်ားက “ကူညီပါရေစ” ဆိုင္းဘုတ္အား မူပိုင္ ယူထားသည္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတြင္သာရွိပါသည္ ။

 (၃၁) (၂၁) ရာစုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားတန္းစီ၍ (ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ဒုတိယကမၻာစစ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္စတုိင္) ပါးရုိက္ ေသာ ဆရာမမ်ဳိးသည္လည္းကမၻာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆုံး ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ရန္ကုန္ TTC ေက်ာင္းဆရာမ)

Credit to :

ေအာင္ထြန္းဦး

3 comments:

  1. ေကင္းလိုက္တဲ့နိုင္ငံ ကိုယ္ေနတဲ့နိုင္ငံဒီေလာက္ေကာင္းမွန္းအခုမွသိတယ္.တင္ထားတဲ့ Post ေတြအားလံုးႀကိုက္တယ္

    ReplyDelete
  2. ထင္ေတာင္မထင္ထားဘူး
    ျမန္မာနိုင္ငံဒီေလာက္တိုးတက္ေနတာကို
    လိုက္မမီဘူးေနာ္

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ထင္ျမင္ခ်က္ေလးေတြ ေရးေပးခဲ့ပါ